De bescherming van uw persoonlijke gegevens is een constante zorg voor KEOLIS (TRAVEL)

Hieronder vindt u de reeks regels en richtlijnen die we onszelf opleggen om ze te beschermen. Lees ze zorgvuldig door.

Alle diensten van KEOLIS NV (hierna "KEOLIS", "wij") is gevestigd op het volgende adres: De Béjarlaan 5, B-1120 Brussel - België. Dit privacybeleid is van toepassing op de site http://www.keolis-travel.be. Dit document is ook van toepassing op B2C- en B2B-activiteiten die op onze site zijn ontwikkeld.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in dit privacybeleid, maak dan geen gebruik van de Keolis diensten

Persoonlijke gegevens: algemene principes

Eerbiediging van de wet
KEOLIS (TRAVEL )verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en stelt alles in het werk om te voldoen aan de meest veeleisende bepalingen die van toepassing zijn in de Europese Unie en in België (wet van 8 december 1992)

Verantwoordelijk voor de verwerking
KEOLIS ( TRAVEL) is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens onder Europese richtlijn EC 95/46. De privacycommissie is het toezichthoudend orgaan in België en is gevestigd aan de rue haute 139 - 1000 Brussel.

Verbod op de verkoop van gegevens
KEOLIS ( TRAVEL) verbindt zich ertoe de verzamelde persoonlijke informatie onder geen enkele omstandigheid te verkopen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw bestelling te beheren en om u de diensten te leveren die u van ons verwacht. We gebruiken ook niet-persoonlijke gegevens voor statistisch beheer.

Voorafgaande toestemming - Direct marketing
We kunnen u ook per post, e-mail of telefoon op de hoogte houden van aanbiedingen met betrekking tot onze producten. In deze gevallen en in elk ander geval van direct marketing zorgen we ervoor dat u uw voorafgaande toestemming krijgt, zoals wettelijk vereist.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook op elk moment vragen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te onderzoeken en ons te vragen deze binnen een redelijke termijn en dit kosteloos te corrigeren of te verwijderen.

Toestemming
Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, is de technologische interface van de site zo geconfigureerd dat u de voorwaarden van het privacybeleid kunt lezen en ermee akkoord kunt gaan.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.U moet in ieder geval weten dat de overdracht van gegevens via internet van nature onveilig is. We kunnen daarom de veiligheid van gegevens die via het internet passeren niet garanderen.

Persoonlijke gegevens: aanvullende beschrijving
Verzamelde informatie
# We hebben het recht om de volgende persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken: informatie met betrekking tot uw computer en uw bezoeken aan de KEOLIS ( TRAVEL) site, zoals uw IP-adres, uw geografische locatie, de type van uw browser, de duur van uw bezoek en het aantal geopende pagina's
# informatie met betrekking tot transacties tussen u en ons via de KEOLIS ( TRAVEL) site.
# de informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren.
# de informatie die u communiceert om u te abonneren op diensten die worden aangeboden door KEOLIS-sites zoals e-mailmeldingen en andere nieuwsbrieven
# alle andere informatie die u ervoor kiest om ons te communiceren, en met name uw creditcardgegevens dan de andere persoonsgegevens die essentieel zijn om uw bestellingen uit te voeren.

Cookies
We gebruiken cookies op KEOLIS -websites. Een cookie is een bestand dat door een server naar een browser wordt gestuurd. Het bestand wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van die server weergeeft, teruggestuurd naar de oorspronkelijke server. Hierdoor kan de server de internetactiviteiten van de browser identificeren en controleren.We kunnen dit type bestand naar uw browser sturen, die het op uw harde schijf zal opslaan. We gebruiken de verkregen informatie om onze website te beheren en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren. In een commerciële context kunnen we deze informatie ook gebruiken om uw bezoeken aan onze site te identificeren, zodat we de site kunnen personaliseren op basis van uw profiel (taalkeuze, aankoopvoorkeuren, gebruikelijke betalingsmethode, enz.). Er moet echter worden opgemerkt dat u in de meeste browsers cookies kunt weigeren. Een dergelijke weigering heeft een negatieve invloed op de bevaarbaarheid van veel sites, waaronder de KEOLIS-sites

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die aan KEOLIS (TRAVEL)worden meegedeeld, kunnen worden gebruikt binnen het specifieke kader dat door dit privacybeleid is gedefinieerd.
# We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken: om de KEOLIS ( TRAVEL) website te beheren
# om uw navigatie op onze site te verbeteren, indien nodig door deze te personaliseren
# om de toegang tot de services die beschikbaar zijn op onze site te verbeteren
# om u te sturen de goederen en diensten die op onze site zijn besteld en u de bijbehorende facturen sturen
# om betalingen te ontvangen
# om u commerciële communicatie (niet-marketing)
te sturen # om u e-mailmeldingen te sturen die u specifiek hebt aangevraagd
# om u onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie met betrekking tot KEOLIS (TRAVEL)te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn per post en, wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven, per e-mail of enige andere technologie vergelijkbaar (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen via ons contactformulier.)
# om derden te voorzien van statistische informatie met betrekking tot onze bezoekers (er moet worden opgemerkt dat deze informatie u niet toestaat individueel identificeren)
# om te reageren op verzoeken en geschillen die u ons stuurt

Ander gebruik
Naast het gebruik dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelstellingen die in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen we ook verplicht zijn om informatie over u te communiceren

Versleutelingstechnologie
Aangezien er altijd risico's verbonden zijn aan de communicatie van gegevens persoonlijk dat het persoonlijk, telefonisch of via internet wordt uitgevoerd, en zodra geen enkel technologisch beveiligingssysteem immuun is voor hacking, verbindt KEOLIS (TRAVEL) zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om minimaliseer het risico van ongeoorloofde toegang, het risico van oneigenlijk gebruik of het risico op fouten met betrekking tot persoonsgegevens.

Fysieke en logische bescherming van persoonsgegevens
KEOLIS (TRAVEL) neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of illegale vernietiging of verlies, elk niet-conform gebruik, ongeoorloofde toegang en communicatie of elke wijziging of vernietiging. KEOLIS( TRAVEL) heeft zijn eigen dienstverleners en andere derde partijen nodig die bijdragen aan het leveren van de diensten van KEOLIS (TRAVEL), die zij eveneens verbinden om de betrokken persoonsgegevens te beschermen.

Minderjarigen
Minderjarigen die persoonlijke gegevens aan KEOLIS(TRAVEL)gegeven, worden geacht dit te hebben gedaan met instemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger op dezelfde manier als minderjarigen die een aankoop doen of welke rechtshandeling dan ook op de sites uitvoeren. van KEOLIS wordt verondersteld het te hebben gedaan met dezelfde overeenkomst, behalve een specifiek verbod op de toepasselijke wetgeving

Externe hyperlinks
Om de navigatie van de bezoekers te vereenvoudigen, kan KEOLIS( TRAVEL) hyperlinks naar derde sites bevatten.
Als u gebruik maakt van deze hyperlinks, is het noodzakelijk dat u hun privacybeleid leest voordat u mogelijk uw toestemming registreert. U erkent echter dat KEOLIS (TRAVEL) geen controle heeft over de inhoud van haar sites en dat het daarom geen verantwoordelijkheid kan nemen voor hun inhoud of de verwerking van persoonsgegevens die daar worden uitgevoerd.

Wijziging van het privacybeleid
KEOLIS( TRAVEL) behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment te wijzigen. Evenzo behoudt KEOLIS (TRAVEL) behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar webpagina's te wijzigen of de toegang ertoe te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verbieden. KEOLIS stelt u in staat kennis te nemen van deze wijzigingen door de gewijzigde versie van dit privacybeleid onmiddellijk op zijn site te plaatsen. U moet regelmatig controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Regelmatig gebruik van de KEOLIS-site markeert in ieder geval uw toestemming voor de opgetreden wijzigingen.